Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KUDRNOVSKÝ, E. (2005): Cykloturistika na mapách. Geografické rozhledy, 14(4), 94–95.