Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MATĚJČEK, T. (2005): Geograficky nepůvodní druhy živočichů v české republice. Geografické rozhledy, 14(4), 96–97.