Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KŘÍŽ, J. (2016): Česká emigrace do USA – česká Amerika. Geografické rozhledy, 25(4), 8–9.

Abstrakt: Článek přibližuje problematiku české emigrace během 19. a 20. století do Spojených států amerických. Češi tehdy odcházeli do mnoha států na Středozápadě a Texasu. Jejich krajanským střediskem se však velmi brzy stalo Chicago, kde na počátku 20. století žilo přes sto tisíc Čechů. Studie také neopomíjí informace o českém periodickém tisku v USA, poněvadž je to jeden z významných kulturních fenoménů.

Klíčová slova: emigrace, USA, české Chicago

Abstract (EN): Czech Emigration to the United States – Czech America. This study explores Czech emigration to the United States during the 19th and 20th centuries. During this period, Czechs settled in many states in the Midwest and Texas. Their compatriot center soon became Chicago, where in the early 20th century there were over one hundred thousand Czechs. The study also provides information about Czech periodicals printed in the US, as it is a significant cultural phenomenon.

Keywords (EN): emigration, USA, Czech Chicago