Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TREML, V. (2004): Alpinská hranice lesa v holocénu. Geografické rozhledy, 14(2), 34-35.

Stáhnout článek