Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIRLOVÁ, V., HANUS, M. (2016): Využití historického atlasu měst ve výuce I. Geografické rozhledy, 25(4), 13–15.

Stáhnout článek

Přílohy:

Rožmberské dominium (mapová příloha)

Abstrakt: Článek se zabývá jedinečností Historického atlasu měst České republiky, a to z pohledu jeho využití ve výuce zeměpisu či dějepisu na českých školách. Po úvodním teoretickém zarámování problematiky jsou v článku uvedeny konkrétní náměty na využití tohoto díla přímo ve výuce. První díl článku je zaměřen na práci s textem.

Klíčová slova: Historický atlas měst, problémově orientovaná výuka, dějepis, zeměpis, historická geografie, staré mapy

Abstract (EN): Using Historical Atlas of Towns in the Classroom – part 1. This article explores the uniqueness of the Historický atlas měst České republiky [Historical Atlas of Towns in the Czech Republic], focusing on its use in geography or history classes in Czech schools. After an initial theoretical framework, the article presents specific suggestions for using this collection directly in classroom instruction. Part 1 focuses on working with text.

Keywords (EN): Historical Atlas of Towns, problem-solving instruction, history, geography, historical geography, old maps