Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VILÍMEK, V. (2004): Ostrov Théra. Geografické rozhledy, 13(5), 118–119.

Stáhnout článek