Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŠŤASTNÁ, V. (2004): Svalbard – „Studené pobřeží“. Geografické rozhledy, 13(5), 120–121.

Stáhnout článek