Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

TREML, V. (2004): Národní park Krkonoše. Geografické rozhledy, 13(5), 124–125.

Stáhnout článek