Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HÁJKOVÁ, J. (2016): Geologické mapové aplikace ve výuce zeměpisu. Geografické rozhledy, 25(4), 16–17.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek nabízí možnost, jak zatraktivnit geologická témata, která bývají začleňována do středoškolské výuky zeměpisu. Uvádí příklady problémových úloh, při nichž se využívá mapový portál České geologické služby. Jedním z cílů těchto úloh je upozornit studenty na praktický význam geologického vzdělání.

Klíčová slova: problémová úloha, mapové aplikace, Česká geologická služba

Abstract (EN): Geological Map Services in Geography Instruction. The article describes a way to make geological-themed lessons in geography classes more attractive. It deals with several problem-solving activities involving work with Czech Geological Survey online maps. One of the aims of these classroom activities is to emphasize the importance of geological education.

Keywords (EN): problem-solving, online-maps, Czech Geological Survey