Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MARTÍNEK, J. (2004): Klaudyán. Geografické rozhledy, 13(5), 127.

Stáhnout článek