Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KOZÁK, D. (2004): Eurorebus. Geografické rozhledy, 13(5), 129.