Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ČADIL, V. (2004): Globální trendy v zahraničních investicích – 2. díl. Geografické rozhledy, 13(5), 130–131.

Stáhnout článek