Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KŘÍŽEK, M. (2004): Hostýn a Hostýnské vrchy. Geografické rozhledy, 13(5), 132–133.

Stáhnout článek