Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

PÁNEK, T. (2004): Guatemala – země věčného jara. Geografické rozhledy, 13(5), 136–137.

Stáhnout článek