Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

CHUMAN, T. (2004): Shark Bay. Geografické rozhledy, 13(5), 140.

Stáhnout článek