Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

ŘEZNÍČKOVÁ, D. (2004): Čtení v hodinách zeměpisu. Geografické rozhledy, 13(5), I–IV.

Stáhnout článek