Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KOLEJKA, J. (2004): Geografie a příčiny povodní. Geografické rozhledy, 13(4), IV.

Stáhnout článek