Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČERNÝ, K. (2016): Islámský stát. Geografické rozhledy, 25(3), 8–10.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje příčiny vzniku Islámského státu na území severovýchodní Sýrie a západního Iráku. Speciálně se zaměřuje na diskusi vztahu Islámského státu k islámu a na souvislost mezi Islámským státem a procesem rozpadu či nefunkčnosti blízkovýchodních národních států.

Klíčová slova: Islámský stát, Irák, Sýrie, islám

Abstract (EN): The Islamic State. This article explores causes behind the emergence of an Islamic State on the territory of northeast Syria and western Iraq. Specifically, it discusses the relationship of the Islamic State to Islam and links between the Islamic State and the break-up or ineffectiveness of near-eastern nation states.

Keywords (EN): Islamic State, Iraq, Syria, Islam