Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MIŠKOVSKÝ, J. (2003): Pardubický kraj. Geografické rozhledy, 12(5), 130-131.

Stáhnout článek