Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

DRAHOŠOVÁ, A. (2003): Kam směřuje rozvoj cestovního ruchu v Jeseníkách. Geografické rozhledy, 12(5), 132-133.

Stáhnout článek