Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

TOMEŠ, J. (2003): Li-ťiang. Geografické rozhledy, 12(5), 140.

Stáhnout článek