Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

VOŽENÍLEK, V. (2003): Mapy na webu – jak internet mění kartografii. Geografické rozhledy, 12(5), I-III.

Stáhnout článek