Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HELLEBRANDOVÁ, L. (2016): Ozbrojený konflikt jako téma ve výuce geografie. Geografické rozhledy, 25,(3), 16–18.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek představuje na příkladu Ukrajiny možnosti aplikace tématu Ozbrojené konflikty do výuky geografie. Vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia, podle kterého mají být geopolitika a ohniska napětí součástí výuky geografie. Navržená struktura dvouhodinového semináře využívající volně dostupné informační (mediální) zdroje má sloužit jako inspirace pro učitele na středních školách. Cílem je podpořit u studentů rozvoj dovedností kritického myšlení a procvičit dovednost uvažovat o tématu v širším geografickém, společenském i historickém kontextu.

Klíčová slova: ozbrojené konflikty, Ukrajina, kritické myšlení, geografické vzdělávání

Abstract (EN): Armed Conflict as a Topic of Geographical Instruction. This article uses the example of Ukraine to explore possibilities for applying the topic of armed conflict in geography instruction. It draws on the Framework Education Programme for grammar schools, according to which geopolitics and centres of tension should be a part of geography instruction. The proposed structure of a two-hour seminar using freely-available informational (media) sources should serve as inspiration for secondary school teachers. The objective is to encourage students to consider the topic in its broader geographical, societal and historical context.

Keywords (EN): armed conflict, Ukraine, critical thinking, geography teaching