Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KŘÍŽEK, M. (2016): Práce geografa v Organizaci spojených národů. Rozhovor s Janou Mašíčkovou. Geografické rozhledy, 25(3), 19.

Stáhnout článek

Abstrakt: Rozhovor s absolventkou studia geografie na přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze o činnosti na Ministerstvu životního prostředí ČR a v OSN.

Klíčová slova: studium geografie, Organizace spojených národů, význam geografie pro praxi

Abstract (EN): A Geographer’s Work in the United Nations. An interview with a graduate of geography at Charles University’s Faculty of Science about her activities at the Ministry of the Environment of the Czech Republic and in the United Nations.

Keywords (EN): geography, United Nations, geography in practice