Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ČERVENÁ, L., KUPKOVÁ, L., JAKEŠOVÁ, L., SUCHÁ, R. (2016): Terénní průzkum pro hodnocení vegetace pomocí dálkového průzkumu Země na příkladu tundry v Krkonošském národním parku. Geografické rozhledy, 25(3), 22–23.

Stáhnout článek

Přílohy:

Přístroje pro hodnocení stavu vegetace
Spektrální křivky odrazivosti měřené spektroradiometrem v terénu (graf)

Abstrakt: Článek pojednává o využití dálkového průzkumu Země pro hodnocení vegetace nad horní hranicí lesa v Krkonošském národním parku. Ukazuje vhodné klasifikační legendy pro data dálkového průzkumu Země s různým prostorovým rozlišením – ortofota s pixelem o straně 12,5 cm a Landsat 8 snímky s pixelem o straně 30 m. Dále jsou popsány parametry vhodné pro hodnocení stavu porostů (LAI, fAPAR, CCI), jejich měření v terénu a jejich souvislost s obrazovými daty DPZ.

Klíčová slova: dálkový průzkum Země, legenda, terénní průzkum, Krkonošský národní park, tundra

Abstract (EN): Field Research to Assess Vegetation Using Remote Sensing: Tundra in Krkonoše National Park. This article discusses the use of remote sensing to assess vegetation above the tree line in Krkonoše National Park. It demonstrates appropriate classification legends based on the spatial resolution of remote sensing data (i.e., an orthophoto with a spatial resolution of 12.5 cm and a Landsat 8 image with 30 m resolution). The article also describes parameters suitable for evaluating vegetation condition (LAI, fAPAR, CCI), methods for field measurements and connecting these with remote sensing image data.

Keywords (EN): remote sensing, legend, field work, Krkonoše National Park, tundra