Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VANDUCHOVÁ, M., DRDA, F. (2002): Digitální územně technické podklady Česka. Geografické rozhledy, 12(2), 39.

Stáhnout článek