Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Úvodník. Geografické rozhledy 27(2), 3.

Stáhnout článek

Klíčová slova: město, organismus, urbanizace, suburbanizace, udržitelný rozvoj

Keywords (EN): city, organism, urbanization, suburbanization, sustainable development