Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

ŠPAČKOVÁ, P., POSPÍŠILOVÁ, L., NETRDOVÁ, P. (2017): Každodenní mobilita v Praze: jak muži a ženy dojíždějí do zaměstnání? Geografické rozhledy, 27(2), 4–7.

Stáhnout článek

Abstrakt: Cílem článku je ukázat, jak se rozdílné role a postavení mužů a žen v české společnosti promítají do vzorců každodenní dojížďky do práce. Výsledky analýzy dat SLDB z roku 2011 za Prahu ukazují, že muži častěji využívají automobilovou dopravu, ženy naopak veřejnou nebo pěší dopravu. Rozdílný je i čas, po který muži a ženy do práce dojíždějí. Ženy častěji dojíždějí méně než 15 minut a mezi 30–59 minutami, muži pak mezi 15–29 minutami a více než hodinu.

Klíčová slova: každodenní mobilita, dojížďka, gender, Praha

Abstract (EN): Everyday mobility in Prague: How men and women commute to work? The paper aims to show how are the different roles and status of men and women in the Czech society reflected in the patterns of everyday commuting to work. We use Census data from 2011 on the city Prague. The results show that men use car transportation more frequently whereas women rely on public transit or walking. Also, the commuting times are different: women most often commute less than 15 minutes and then between 30–59 minutes; men spend most often 15–29 minutes or over an hour on their way to work.

Keywords (EN): everyday mobility, commuting, gender, Prague