Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TŮMOVÁ, M. (2017): Města ve světle kartografických pramenů. Geografické rozhledy, 27(2), 8–11.

Přílohy:

Proměny měst a městeček na mapách panství (obrazová příloha)