Stažení článku

MOZR, T. (2017): Genius loci – geografie noci na příkladu percepce proměn meziválečné Prahy. Geografické rozhledy, 27(2), 12–15.