Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

VOJTĚCH, V. (2016): Bosna a Hercegovina: první sčítání lidu téměř 20 let po ukončení etnické války. Geografické rozhledy, 25(3), 24–25.

Přílohy:

Obce Bosny a Hercegoviny s největším úbytkem a s největším přírůstkem populace mezi r. 1991 a 2003 (tabulky)
Aplikace do výuky