Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

TATEROVÁ, E. (2016): Vzestup antisemitismu ve Francii po roce 2000. Geografické rozhledy, 25(3), 26–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek si klade za cíl popsat a vysvětlit vzestup antisemitsky motivovaných činů ve Francii od roku 2000 do současnosti. Francie byla zvolena jako zkoumaný stát z toho důvodu, že se na jejím území nachází nejpočetnější židovská komunita v Evropě. Francie je současně zemí, která ve sledovaném období zaznamenala několik vážných případů antisemitismu.

Klíčová slova: antisemitismus, antisionismus, Francie, Izrael

Abstract (EN): The Rise of Anti-Semitism in France since 2000. The article aims to describe and to explain the rise of anti-Semitic motivated acts in France since 2000. The study singles out France because it has the largest Jewish community in Europe (in absolute numbers). In addition, France has been subject to several serious cases of anti-Semitism in the given period.

Keywords (EN): anti-Semitism, anti-Zionism, France, Israel