Stažení článku

LOSOSOVÁ, Z., ČEPLOVÁ, N., KALUSOVÁ, V. (2017): Město jako prostředí pro život rostlin. Geografické rozhledy, 27(2), 16–19.