Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JÍCHOVÁ, J., NETRDOVÁ, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce. Geografické rozhledy, 27(2), 20–23.

Přílohy:

Vývoj studia geografie zločinu (textová příloha)