Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVELKOVÁ, L. (2017): Rozumějí žáci kartogramu a kartodiagramu? Geografické rozhledy, 27(2), 24–27.

Stáhnout článek

Abstrakt: Dovednost práce s tematickými mapami je často považována za samozřejmou a u žáků nebývá specificky rozvíjena. Odborníci však upozorňují, a potvrdil to také výzkum mezi českými žáky, že i mnozí středoškoláci mají mylné představy o tematických mapách včetně kartogramu a kartodiagramu, resp. o jimi reprezentovaných informacích. Cílem článku je proto seznámit učitele právě s těmito mylnými představami a navrhnout způsoby, jak jim předcházet, případně jak s již vytvořenými představami pracovat.

Klíčová slova: kartogram, kartodiagram, miskoncepce, rozvoj mapových dovedností

Abstract (EN): Pupils’ misconceptions about choropleth and proportional symbol maps. Pupils’ ability to work with map is often taken for granted and is not specifically developed. However, as experts point out and a research among Czech pupils confirmed, many of them have misconceptions about thematic maps, even about choropleth and proportional symbol maps. Hence, this article´s aim is to familiarize teachers with the most common misconceptions and to propose means of preventing their formation in pupils and working with already identified misconceptions.

Keywords (EN): choropleth map, proportional symbol map, misconception, map skill development