Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

SOVOVÁ, L., DOSTALÍK, J., KALA, L., ULČÁK, Z., KRYLOVÁ, R. (2017): Zahrádkářské osady v Brně: Příležitost pro zkoumání lidí a přírody. Geografické rozhledy, 27(2), 28–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Článek vychází z výzkumného projektu zaměřeného na hodnocení zahrádkářských osad. Představuje některá zjištění z terénního výzkumu v Brně i použité metody, které jsou aplikovatelné v geografických výzkumech a případně i ve výuce. Mapování a zkoumání zahrádkářských osad slouží k informovanému rozhodování o této multifunkční části složitého městského organismu.

Klíčová slova: případová studie, zahrádkářské osady, zahrádkářské kolonie, městské plánování, městské zahradničení, Brno

Abstract (EN): Allotment gardens in Brno – how to research places and people? This article is based on a research project focused on the evaluation of urban allotment gardens. It presents some findings from the field research in Brno as well as the methods used, which are applicable in geographic research or even in geographic education. Mapping and exploration of allotment gardens facilitate informed decision-making about this multifunctional part of a complex urban organism.

Keywords (EN): case study, allotment gardens, urban planning, urban agriculture, urban gardening, Brno