Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

JAKL, M., ČÁBELKA, M. (2017): S mobilní aplikací DoPřírody! Geografické rozhledy, 27(2), 32–33.

Stáhnout článek

Abstrakt: Tvorba mobilních aplikací je velice dynamickým odvětvím a trendem posledních let. Je možné využít mobilní telefony při hledání cest do městských přírodních lokalit? V článku je popsán právě vznik takovéto aplikace pro mobilní telefony, která podle zadaných specifikací vyhledá ve své databázi nejbližší přírodní oblasti v Praze. Následně do nich dokáže uživatele z jeho aktuální polohy navigovat. Aplikace byla pro své zaměření nazvána DoPřírody!

Klíčová slova: Android, mobilní aplikace, programování, geoinformatika, příroda, GPS

Abstract (EN): Mobile application “DoPřírody!”. The creating of mobile applications is a dynamic trend of the last few years. Is it possible to use mobile phones to find ways to urban natural habitats? This article describes the creation of such a mobile phone application “DoPrirody!“ which can search in its database for the closest natural area in Prague according to required specifications and consequently navigates its users from their current location.

Keywords (EN): Android, mobile applications, programming, geoinformatics, nature, GPS