Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

FIALOVÁ, D. (2016): Místa konfliktů jako turistická atraktivita? Geografické rozhledy, 25(3), 30–31.

Stáhnout článek

Abstrakt: Předložený text seznamuje s jednou z nových forem cestovního ruchu tzv. temným turismem, který je považován za produkt postmoderní doby. Přibližuje jeho typologii z hlediska kombinace nabídky a poptávky spojené s motivací návštěvníků dokreslenou příklady z Česka i ze světa. Otevírá otázku, zda je morální komercionalizovat místa spojená s utrpením a smrtí.

Klíčová slova: temný turismus, utrpení, smrt, katastrofa, atraktivita cestovního ruchu

Abstract (EN): Places of Conflict as Tourist Attractions? This text informs readers about a relatively new form of tourism: so-called dark tourism, which is considered a product of the post-modern era. It describes a typology of dark tourism, considering supply and demand along with visitor motivation, utilizing examples from Czechia and the world at large. The article considers whether or not it is moral to commercialize places connected with suffering and death.

Keywords (EN): dark tourism, suffering, death, catastrophe, attractiveness of tourism