Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KABRDA, J., ŠTYCH, P., KŘÍŽ, J., MÍČEK, O., HOLMAN, L. (2015): Zástavba zemědělské půdy v Česku po roce 1990. Geografické rozhledy, 25(2), 10–11.

Stáhnout článek

Přílohy:

Zástavba zemědělské půdy v Česku po roce 1990 (aplikace do výuky + přílohová mapa)

Abstrakt: Článek se zaměřuje na problematiku ztrát zemědělské půdy v Česku po roce 1990. Výsledky poukazují na výrazný zábor zemědělské půdy jak v rámci celého Česka, tak i v detailním pohledu v Praze a jejím zázemí. Článek také prezentuje přehled vhodných datových zdrojů pro studium řešené problematiky. Závěrem jsou stanoveny příčiny a důsledky záboru zemědělské půdy a z toho plynoucí potenciální rizika pro společnost a životní prostředí.

Klíčová slova: využití ploch, suburbanizace, zábor zemědělské půdy, změny využití krajiny

Abstract (EN): Decreasing Agricultural Land in Czechia after 1990. This article examines decreases in agricultural land in Czechia after 1990. The results show dramatic reductions to agricultural lands throughout Czechia and, particularly, in and around Prague. The article also presents an overview of appropriate data sources for studying land-use issues. The conclusion highlights causes and effects of the loss of agricultural lands and the associated potential risks to society and the environment.

Keywords (EN): land use, land use change, loss of agricultural land, suburbanization