Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KABRDA, J., ŠTYCH, P., KŘÍŽ, J., MÍČEK, O., HOLMAN, L. (2015): Zástavba zemědělské půdy v Česku po roce 1990. Geografické rozhledy, 25(2), 10–11.

Přílohy:

Zástavba zemědělské půdy v Česku po roce 1990 (aplikace do výuky + přílohová mapa)