Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

KABRDA, J., ŠTYCH, P., KŘÍŽ, J., MÍČEK, O., HOLMAN, L. (2015): Zástavba zemědělské půdy v Česku po roce 1990. Geografické rozhledy, 25(2), 10–11.

Přílohy: