Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MARTÍNEK, J. (2002): Klaudyán. Geografické rozhledy, 11(3), 70-71.