Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MATOUŠKOVÁ, M. (2001): Ledovce. Geografické rozhledy, 11(2), 36-37.