Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

KUČEROVÁ, S. R., BLÁHA, J. D. (2015): 18. ročník Zeměpisné olympiády s novými pravidly. Geografické rozhledy, 25(2), 19.

Stáhnout článek

Přílohy:

Zeměpisná olympiáda – multimediální test (zadání + řešení)

Abstrakt: Článek představuje hlavní změny v organizačním řádu soutěže Zeměpisná olympiáda v nově vyhlášeném 18. ročníku 2015/2016. Na webové stránce Geografických rozhledů je ve složce Materiály uložen související námět pro školní kolo soutěže.

Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda, mezinárodní geografické soutěže, organizační řád, postupový klíč

Abstract (EN): 18th Geography Olympiad with new Rules. This article describes major changes in the organization and rules of the Geography Olympiad in its recently announced 18th year: 2015-2016. The “Materials” section of the Geografické rozhledy website contains proposed topics and suggestions for the school-level rounds of the contest.

Keywords (EN): Geography Olympiad, international geographical contest, organization and rules, advancement key