Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HAVLÍČEK, T. (2001): Spolkové země Německa. Geografické rozhledy, 11(1), 10-11.

Stáhnout článek