Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

Eurorebus. Geografické rozhledy, 11(1), 16–17.

Přílohy:

Eurorebus