Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

NEŠKUDLA, B. (2001): Historickogeografický obraz Porýní. Geografické rozhledy, 11(1), 22-23.

Stáhnout článek