Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MARADA, M. (2001): Úvodník. Geografické rozhledy, 10(5), 113.

Stáhnout článek