Časopis pro ty, kteří chtějí porozumět světu kolem sebe.
Časopis s obsahem recenzovaným odborníky.

HULÍKOVÁ TESÁRKOVÁ, K. (2015): Jak dlouho bude Čína nejlidnatějším státem světa? Geografické rozhledy, 25(2), 22–23.

Stáhnout článek

Přílohy:

Jak dlouho bude Čína nejlidnatějším státem světa (grafy)

Abstrakt: Článek stručně představuje současný populační vývoj Číny a Indie a především předpoklady ohledně jejich vývoje v budoucnu. Podle prognózy World Population Prospects publikované v roce 2015 Organizací spojených národů lze v blízké budoucnosti čekat významný milník – okolo roku 2021 se očekává, že velikost populace Číny a Indie bude přibližně stejná, a od roku 2022 se pravděpodobně Indie stane nejlidnatější zemí světa. Navíc se významně budou odlišovat věkové struktury obou států, zatímco Indie zůstává relativně mladou populací, Čína bude rychlým tempem stárnout.

Klíčová slova: Čína, Indie, populační prognóza, nejlidnatější stát světa, věková struktura

Abstract (EN): How long will China Remain the World’s Most Populous Country? This article briefly examines recent population growth in China and India and explores, in greater detail, projections about their future development. According to the World Population Prospects, published by the United Nations in 2015, there will be an important crossover around 2021, at which time the population of China and India is expected to be almost the same. From the year 2022, India is expected to be the most populous country in the world. The age structure of the two populations will differ significantly. While India shall continue to be a relatively young country, China will be ageing rapidly.

Keywords (EN): China, India, population forecast, most populous country in the world, age structure