Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

MARADA, M. (2001): Doprava v 90. letech. Geografické rozhledy, 10(5), 114-115.

Stáhnout článek