Recenzovaný časopis pro odbornou učitelskou veřejnost,
vysokoškolské studenty a další zájemce o geografii.

BURDA, T. (2001): 150 let lanových a ozubnicových drah. Geografické rozhledy, 10(5), 118-119.

Stáhnout článek